കുടുംബം സ്നേഹ സാഗരം

 1. home
 2. Products
 3. കുടുംബം സ്നേഹ സാഗരം
10 % off
image description
₹ 135 ₹ 150
 • Status: In Stock
- +
Add To Cart
sale

കുടുംബം സ്നേഹ സാഗരം

By:

ഭൂതകാലത്തെ മറക്കുന്നവരും ചരിത്രത്തോട് ഉദാസീനതഭാവം പുലർത്തുന്നവരും വേരുകളില്ലാതെയാണ് വളരുക. വർത്തമാനമോ ഭാവിയോ അവർക്കുള്ളതല്ല. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ചരിത്രം വസ്തുതയാണ്. ഐതിഹ്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസമോ ഭാവനകളോ കെട്ടുകഥകളോ ആണ്. നിരവധി വീരചരിത്രങ്ങളാൽ നിർഭാരമാണ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലം.Product Description

 • Bookകുടുംബം സ്നേഹ സാഗരം
 • Author
 • CategoryIslamic Studies
 • Publishing Date1970-01-01
 • Pages:156pages
 • ISBN
 • Binding
 • LanguangeMalayalam
No Review Added