ഒലിവിന്റെ നാട്ടിലൂടെ

 1. home
 2. Products
 3. ഒലിവിന്റെ നാട്ടിലൂടെ
10 % off
image description
₹ 180 ₹ 200
 • Status: In Stock
- +
Add To Cart
sale

ഒലിവിന്റെ നാട്ടിലൂടെ

By: P A Sameena

ദേശങ്ങൾ താണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാരം മനുഷ്യനെ എന്നും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചാരം എന്ന പദംപോലും സൗന്ദര്യാത്മകവും. ഓരോ സഞ്ചാരങ്ങളും നടപ്പുമനുഷ്യനിൽ നിന്നും പുതിയ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള പ്രയാണങ്ങളാണ്. പുതിയ ആകാശങ്ങളും പുതിയ സൂര്യോദയങ്ങളും തേടിയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ അനൽപ്പമായ അനിഭൂതിയുടെയും ഇടങ്ങളാണ്.Product Description

 • Bookഒലിവിന്റെ നാട്ടിലൂടെ
 • AuthorP A Sameena
 • CategorySufisam
 • Publishing Date
 • Pages:212pages
 • ISBN
 • Binding
 • LanguangeMalayalam
No Review Added