ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 27 മാർഗ്ഗങ്ങൾ

 1. home
 2. Products
 3. ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 27 മാർഗ്ഗങ്ങൾ
0 % off
image description
₹ 90 ₹ 90
 • Status: In Stock
- +
Add To Cart
sale

ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 27 മാർഗ്ഗങ്ങൾ

By: Dr Swalath Abdul Fathah Khalidi

ഖുര്‍ആന്‍ പഠനത്തിനും പാരായണത്തിനുമുള്ള അടുക്കും ചിട്ടകളും അവയില്‍ ദീക്ഷിക്കേണ്ട മുന്‍ഗണനാക്രമവുമാണ് ഈ കൃതയില്‍ വിവരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഖുര്‍ആന്റെ തന്നെ പ്രാധാന്യവും മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ അതു ചെലുത്തേണ്ട സ്വാധീനവും വിഷയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശികയായി പ്രവാചകന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജീവിത മാതൃകകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ സമഗ്രമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ പഠനത്തിന് ആധുനിക രീതികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട വിധവും ഈ കൃതിയില്‍ വ്യവഹരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. വായനക്കാര്‍ക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാകുന്നതിന് 27 ശീര്‍ഷകങ്ങളിലായാണ് ഇവ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.Product Description

 • Bookഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 27 മാർഗ്ഗങ്ങൾ
 • AuthorDr Swalath Abdul Fathah Khalidi
 • CategoryQuran
 • Publishing Date
 • Pages:104pages
 • ISBN
 • Binding
 • LanguangeMalayalam
No Review Added